‘กรุงศรี-ดาโอ’ ชะลอจ่ายค่า ‘หุ้น MORE’ บางบัญชีต้องสงสัย !

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

บล.กรุงศรี-บล.ดาโอ พร้อมเบรกชำระค่าซื้อหุ้น MORE บางบัญชีที่ต้องสงสัย พร้อมยันไม่กระทบผลดำเนินงาน เนื่องจากมีฐานะการเงินแข็งแกร่ง การให้บริการลูกค้ารวมถึงการชำระราคาซื้อขายทั้งหมดยังดำเนินการได้ตามปกติ

จากกรณีการซื้อขายหุ้น บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)หรือ MORE เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2565 ซึ่งมีจำนวน 1,500 ล้านหุ้น ซึ่งนักลงทุนส่งคำสั่งซื้อขายผ่านบริษัทหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์) หลายแห่ง ซึ่งครบกำหนดในการชำระค่าหุ้นวันนี้ (14 พ.ย. 65)

โดยพบว่าโบรกเกอร์ได้ชี้แจงกรณีธุรกรรมซื้อขาย “หุ้น MORE” อย่าง บล.บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุ บริษัทได้ทำการชำระค่าหุ้นกับสำนักหักบัญชี (TCH) เรียบร้อย ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวไม่กระทบกับความมั่นคงทางการเงินของบริษัท เพราะ ฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง และมี NC หรือ มีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิกว่า 1,000 ล้านบาท มากเพียงพอในการประกอบธุรกิจและมี NCR มากกว่า 40%

ทั้งนี้จากการหารือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และได้ข้อสรุปว่า ให้บริษัทดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้น MORE และชะลอการส่งมอบค่าขายหุ้น MORE บางรายการ

บล.กรุงศรี ระบุ ยอดผิดนัดชำระ 898 ล้านบาท ไม่มีผลกระทบต่อการให้บริการและการดำเนินธุรกิจใดๆของบริษัท ซึ่งบริษัทมีฐานะการเงินแข็งแกร่ง มี NCR มากกว่า 90% ณ 11 พ.ย. 2565 ซึ่งการให้บริการลูกค้ารวมถึงการชำระราคาซื้อขายทั้งหมดยังดำเนินการได้ตามปกติ

ยกเว้นบางบัญชีที่ต้องสงสัย จากการซื้อขายหุ้น MORE โดยปัจจุบันคำสั่งซื้อขายที่ผิดปกติที่เกิดขึ้นนี้ บริษัทอยู่ระหว่างตรวจสอบและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานกำกับดูแลของภาครัฐอย่างเข้มขึ้น