ยอดผู้ติดเชื้อโควิดทั่วโลก 264,365,273 ราย

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

 

เว็บไซต์ worldometers รายงานสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลก ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อแล้ว 264,365,273 ราย เพิ่มขึ้น 638,324 ราย เสียชีวิต 5,248,500 ราย เพิ่มขึ้น 6,614 ราย รักษาหาย 238,419,923 ราย เพิ่มขึ้น 401,502 ราย

10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่สูงสุด

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานข้อมูลจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่มากที่สุด 10 อันดับแรก มีรายละเอียดดังนี้

1.กรุงเทพมหานคร 685 ราย
2.นครศรีธรรมราช 414 ราย
3.สงขลา 312 ราย
4.ปัตตานี 209 ราย
5.สุราษฎร์ธานี 181 ราย
6.เชียงใหม่ 179 ราย
7.ชลบุรี 177 ราย
8. สมุทรปราการ 116 ราย
9.ขอนแก่น 103 ราย
10.ยะลา 103 ราย