กรุงเทพฯ ผ่อนคลายมาตรา ร้านอาหารนั่งทานได้แต่ไม่เกิน 5 ทุ่ม แต่ “งดดื่มสุรา”

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

กรุงเทพฯ ผ่อนคลายมาตรา ร้านอาหารนั่งทานได้แต่ไม่เกิน 5 ทุ่ม แต่ “งดดื่มสุรา”
ผ่อนคลายมาตรการ โควิด-19 เริ่ม 1 ก.พ. 64 ตามมติ ศบค. ให้ กทม และ 3จังหวัด เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยให้

ร้านอาหาร นั่งทานในร้านได้ ไม่เกิน 5 ทุ่ม งดดื่มสุราในร้าน

การประชุม สัมมนา จัดเลี้ยง ผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน 100 คน งดดื่มสุรา และงดแสดงดนตรีที่มีการเต้นรำ

การเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม ให้จัดแบบผสมผสาน On-Site Online On-Air งดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก

เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังมีติดเชื้อในพื้นที่ กทม. ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด

เป็นมาตรการตามข้อกำหนดของ พ.ร.ก. กำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 18) ข้อ

ขอให้ทุกคนร่วมมือกัน เพื่อควบคุมสถานการณ์ให้กลับมาเหมือนเดิมอีกครั้ง*

สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง และปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

สงสัยหรือกังวล สามารถประเมินความเสี่ยง ที่ http://bkkcovid19.bangkok.go.th/

หรือ โทร.สายด่วน สำนักอนามัย 02-203-2393 และ 02-203-2396