กรุงเทพประกันชีวิต ประกาศแผน 3 ปี ขับเคลื่อนสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

กรุงเทพประกันชีวิตประกาศแผน 3 ปีข้างหน้า(2565-2567) เดินทางสู่อนาคตที่ยั่งยืน มุ่งเน้น 5 มิติหลักเสริมสร้างความสามารถการแข่งขัน ขับเคลื่อนสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ปักธงผู้นำด้านบริการสุขภาพ “ซีอีโอ” เผยเห็นโอกาสความต้องการสุขภาพเพิ่มขึ้น เตรียมส่งสินค้าใหม่จับตลาด-เศรษฐกิจไทยเป็นบวก ทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้น โอกาสประกันสะสมทรัพย์-ประกันควบการลงทุน ชี้ทุกกระบวนการรับประกันจะอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 5 ปี

 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ BLA เปิดเผยว่า ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจไทยโดนผลกระทบการระบาดของโควิด-19 แต่สิ่งหนึ่งที่น่ายินดีคืออัตราการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตปีต่อไปอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และเบี้ยประกันชีวิตรับรวมยืนอยู่ในระดับสูงได้ แสดงให้เห็นว่าแม้สภาวะเศรษฐกิจไม่ดี และการเงินของลูกค้าบางกลุ่มจะฝืดเคืองไปบ้าง แต่กรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นสิ่งที่ลูกค้าเห็นประโยชน์และพยายามรักษาไว้ โดยเป็นสิ่งท้ายๆ ที่ลูกค้าจะตัดทิ้ง

เศรษฐกิจไทยฟื้น หนุนธุรกิจประกันชีวิตปี’65
โดยในปี 2565 จากพัฒนาการฉีดวัคซีน การดูแลผู้ป่วยภายในประเทศ และจากการที่แต่ละประเทศได้ทยอยมีมาตการเปิดประเทศมากขึ้น น่าจะส่งผลให้ระดับการเติบโตของเศรษฐกิจไทยดีขึ้นกว่าปีที่แล้วมาก เห็นได้จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประมาณการ GDP ไทยปี 2565 จะเติบโต 4.5% ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประมาณการ GDP ไทยจะเติบโต 2.9%

และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประมาณการ GDP ไทยจะเติบโต 4% จึงน่าจะส่งเสริมให้ธุรกิจประกันชีวิตได้รับประโยชน์ และทำให้ธุรกิจสามารถเติบโตต่อไปได้ในด้านสุขภาพและความมั่งคั่ง (Health & Wealth)

โดยในปี 2565 กรุงเทพประกันชีวิตมองเห็นโอกาสของธุรกิจประกันชีวิต จากความต้องการประกันสุขภาพที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดจากแนวโน้มค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง การรับรู้ข้อมูลการเจ็บป่วยและความยุ่งยากในการเข้ารับการรักษากรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จากสวัสดิการพื้นฐาน และความกังวลเกี่ยวกับโรคร้ายแรงต่าง ๆ โดยสิ้นไตรมาส 3/64 ธุรกิจประกันชีวิตทั้งระบบมีเบี้ยประกันสุขภาพที่เติบโต 9.28% และสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง (CI) เติบโต 6.53%

ดอกเบี้ยขาขึ้น โอกาส “สะสมทรัพย์-สินค้าลงทุน”
ขณะที่แนวโน้มเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (Yield Curve) ที่ปรับตัวสูงขึ้นตามเทรนด์ดอกเบี้ยขาขึ้น เป็นโอกาสสำหรับผลิตภัณฑ์ประกันสะสมทรัพย์และประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked) อีกด้วย โดยก่อนหน้านี้ที่เป็นช่วงดอกเบี้ยต่ำนาน ภาคธุรกิจประกันชีวิตได้มีการปรับตัวนำแบบประกันประเภทชนิดมีเงินปันผล (participating policy) หรือแบบประกันยูนิตลิงก์ออกมาขายสู่ตลาด เพื่อสามารถให้ลูกค้ามีโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมาก

นายโชนกล่าวอีกว่า ภาพลักษณ์และการยอมรับของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นต่อธุรกิจประกันชีวิตเองก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำหคัญ จากตัวเลขการออมของครัวเรือนไทยในปี 2557 มีสัดส่วนการออมผ่านประกันภัยอยู่ที่ 10.2% และในปี 2563 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเป็น 13.9% ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกปี และอีกปัจจัยที่สำคัญมาก ๆ คือการเข้าสู่งสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) จะช่วยสนับสนุนให้คนไทยมีความจำเป็นในการวางแผนการเงินเพื่อเกษียณมากขึ้นด้วย โดยภายใน 8 ปี หรือช่วงปี 2573 ประชากรไทยจะมีอายุ 60 ปีขึ้นไปสัดส่วนกว่า 27% หรือเกิน 1 ใน 4 ของประชากรทั้งประเทศ

นอกจากนี้การหันมาขายประกันชีวิตของธุรกิจประเภทอื่น ๆ ที่มีฐานลูกค้าขนาดใหญ่ ทำให้เกิดช่องทางการขายใหม่ ๆ ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดี อาทิ ธุรกิจด้านโทรคมนาคม ธุรกิจออนไลน์ และธุรกิจอื่น ๆ ที่มีฐานลูกค้าขนาดใหญ่ หรือสถาบันการเงินด้านอื่น ๆ ที่ต้องการผลิตภัณฑ์การเงินแบบครบวงจร การลงทุน การออม และประกันภัยประกันชีวิต

11 เดือนปี’64 เบี้ยรวมโตเกือบ 3% สูงกว่าอุตฯ
“ในปี 2564 ที่ผ่านมา ภาพรวมช่วง 11 เดือนแรกของปี 2564 เบี้ยประกันชีวิตรับรวมทั้งระบบอยู่ที่ 545,039 ล้านบาท เติบโต 2.56% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันปีก่อน (ที่มา : สมาคมประกันชีวิตไทย) โดยเป็นการเติบโตของกรมธรรม์ประกันสุขภาพ (Health Insurance) และประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked) แบบชำระเบี้ยครั้งเดียว (Single premium) สำหรับผลการดำเนินงานของกรุงเทพประกันชีวิต สามารถเติบโตได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยโดยรวม มีเบี้ยประกันชีวิตรับรวมเติบโต 2.97% เทียบจากปีก่อน” นายโชนกล่าว

ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของกรุงเทพประกันชีวิต และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในอนาคต บริษัทจึงได้กำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจในช่วง 3 ปีข้างหน้า (2565-2567) เพื่อการเดินทางสู่อนาคตที่ยั่งยืน (a journey towards sustainable future) โดยมุ่งเน้น 5 มิติหลักขับเคลื่อนสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย

3 ปีข้างหน้า ขับเคลื่อนสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน
1.Health บริการด้านสุขภาพที่เป็นเลิศ (Excellent Health Services) โดยมุ่งพัฒนาสินค้าใหม่ เพื่อให้ตอบโจทย์ทุกความต้องการของทุกคน ซึ่งปัจจุบันมีแผนความคุ้มครองสุขภาพ ครอบคลุมทุกเพศทุกวัย เช่น Prestige Health แผนความคุ้มครองทุนประกันสูงพิเศษ และความคุ้มครองด้านสุขภาพยามเดินทางต่างประเทศ และ Happy Health แผนความคุ้มครองด้านสุขภาพที่ครอบคลุมห้องพักเดี่ยวมาตรฐานทุกโรงพยาบาล และมอบความคุ้มครองสูงสุด 5 ล้านบาทต่อการรักษา

และมีแผนสินค้าใหม่ที่ได้วางขายคือ Value Health แผนความคุ้มครองด้านสุขภาพเหมาจ่าย เพื่อความคุ้มครองที่เพิ่มจากที่มีอยู่ กับสินค้า Value Health แผนความคุ้มครองด้านสุขภาพเด็ก

นอกจากนี้ มีการพัฒนาระบบนิเวศด้านสุขภาพ (Health Ecosystem) ด้วย BLA Health Services ที่มอบความอุ่นใจด้วยบริการสุขภาพครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น BLA Health Partner, BLA Every Care และ E-Services

และจากการทุ่มเททำงานอย่างหนักของกรุงเทพประกันชีวิตในการให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจร จากผลสำรวจความพึงพอใจลูกค้า (Net Promoter Score: NPS) ในปี 2564 อยู่ที่ 44% ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4% จากปี 2563 รวมไปถึงเรื่องสินไหมค่ารักษาพยาบาล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 6% มาอยู่ที่ 62%

2.Wealth ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่เข้าใจได้ง่ายสำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม เช่น 1.ประกันชีวิตชนิดมีเงินปันผล (participating policy) จุดเด่นคือ วางแผนชีวิต วางแผนการลงทุน ผลตอบแทนที่มากกว่า เงินต้นไม่สูยหาย วางแผนการศึกษาบุตร และวางแผนลดหย่อนภาษีได้

2.ประกันชีวิตควบการลงทุน วางแผนเพื่อเป้าหมายต่าง ๆ ครบจบในกรมธรรม์เดียว สามารถปรับลดสัดส่วนความคุ้มครองและการลงทุนได้อย่างยืดหยุ่น มีกองทุนรวมระดับคุณภาพที่ได้รับการคัดสรรจากนักวิเคราะห์การลงทุนของกรุงเทพประกันชีวิตสำหรับจัดพอร์ตลงทุน และมีที่ปรึกษาทางการเงินและระบบทำงานเพื่อการวางแผนการเงินที่ตอบเป้าหมายชัดเจน

ทุกกระบวนการรับประกัน รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 5 ปี
3.Digital Insurance ทุกกระบวนการรับประกัน ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 5 ปี ตั้งแต่กระบวนการขาย การออกกรมธรรม์ การบริการกรมธรรม์ และการต่ออายุกรมธรรม์ รวมไปถึงส่งเสริมการใช้งานดิจิทัลสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ โดยมีแอปพลิเคชั่นสำหรับลูกค้า BLA Happy Life App และ Bangkok Life GMC App

4.Channel การเพิ่มช่องทางการขาย มีคุณภาพและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและโอกาสทางการตลาด โดยพัฒนาคุณภาพช่องทางตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน สู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ ผ่านโครงการ Smart Agent, Smart FA และ Smart Leader โดยมีโครงสร้างแผนรายได้และเครื่องมือสนับสนุนการทำงาน เพื่อให้ทีมขายมุ่งสู่เส้นทางการเติบโตยั่งยืน โดยตั้งเป้ารีครูตตัวแทนใหม่ปีนี้ 3,000 คน ประมาณ 25-30% เป็นตัวแทนเต็มเวลา

ขณะเดียวกันสร้างความแข็งแกร่งในช่องทางธนาคารและพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนขายประกันออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของช่องทางธนาคาร และมีเป้าหมายมุ่งสู่ผู้นำช่องทางขายประกันออนไลน์ แบบประกันหลากหลายประเภท อาทิ การออมทรัพย์, การเกษียณ และสุขภาพ โดยข้อมูลปี 2564 กรุงเทพประกันชีวิตมีสัดส่วนเบี้ยประกันรับรายใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์ เพิ่มขึ้น 200% จากปี 2563

5.Social Responsibility ขยายบทบาทและหน้าที่ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางการเงินเพื่อวางแผนชีวิตให้มั่นคง ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ตอบโจทย์ความต้องการสังคม จิตสำนึกการดูแลสิ่งแวดล้อมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance